Home   Eğitim   Branş Dersleri

Branş Dersleri

 BEDEN EĞİTİMİ ve JİMNASTİK

Bedensel ve kinetik becerilerin bilinçli şekilde desteklenmesi için amaçlarımız;

 • Çocuklarımızın büyük ve küçük kas gelişimlerini desteklemek
 • Kendi bedenlerinin farkına varıp, potansiyellerini keşfetmelerini sağlamak
 • Özgüvenlerini arttırmak
 • Bedeni estetik biçimde kullanmalarını sağlamak

 SERAMİK (HAMUR) ÇALIŞMALARI

Seramik çalışmalarının temel amacı;

 • Küçük kas gelişimi sağlamak
 • Doğal becerileri geliştirerek yaratıcı etkinliklere dönüştürmek
 • Sanatsal yeteneklerini ortaya çıkarmak
 • Hayal gücü ve yaratıcıklarını kullanmalarına uygun ortam hazırlama
 • Özgüven kazandırmak
 • Kendini daha kolay ifade etmelerini sağlayabilmek
 • Çeşitli aletleri kullanarak özgür ürünler çıkarmak
 • Çocuklara estetik anlayışı kazandırma

 SATRANÇ

Satranç dersimizin amaçları;

 • Süratli ve çabuk düşünmesini sağlayabilmek
 • Olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilme yeteneklerini geliştirebilme
 • Dikkatini tek konu üzerinde yoğunlaştırabilmek
 • Kurallara uymayı, dostça oynamayı, kaybetmeyi kabullenmeyi, kazananı kutlayabilmeyi öğretebilmek
 • Başarısızlıklar karşısında yılmamayı, başarı için daha çok çalışmanın gerekli olduğunu öğrenebilme

 DRAMA

 • Bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapabilmeyi sağlar
 • Sözel yönergelere uygun olarak hareket etmelerini sağlamak
 • Kendi duygularını rahat bir şekilde ifade edebilmesini sağlamak
 • Özgüvenlerini geliştirmek
 • Sorumluluk almaya istekli olmalarını sağlamak
 • Başkalarının duygularını fark etmelerini sağlamak

 BALE

Görsel sanatların en pırıltılısı olan bale, özellikle kız çocuklarının hayallerini süsleyen büyülü bir dünyadır. Disiplinli, özverili, algılamadaki gelişim temellerini atan, alabildiğine renkli ve zevkli süren bale dersimizin amaçları;

 • Disiplin ve özgüven sahibi olmasını sağlamak
 • İleri ki yaşlarda, belirginleşerek düzeltilmesi mümkün duruş hatalarının düzeltilmesine yardımcı olmak
 • Fiziksel bozuklukların giderilmesine yardımcı olarak, sağlıklı bir fiziksel gelişim göstermesini sağlamak
 • Kalabalıkta uyum içerisinde hareket etmesini sağlamak
 • Klasik müzikle iç içe olabilmelerini sağlamaktır.

 MÜZİK

Müzik dersindeki amacımız;

 • İşitsel algı becerileri artırmak
 • İşitsel belleği üst seviyelere taşıyabilmek
 • Orff enstrümanları sayesinde müziksel-ritmik zekanın desteklenmesini sağlamak
 • Sesin doğru ve düzgün bir şekilde kullanılmasını sağlamak
 • Şarkı söyleme becerilerini geliştirmek
 • Müzik ve ritim yoluyla öğrenmeyi eğlenceli bir sürece dönüştürmek

 PİYANO

Piyano dersindeki amacımız;

 • Çocuklarda müzik sevgisini uyandırmak
 • Hayal dünyasında  müzik imgesini geliştirmek
 • Ritim duygusunu ve kulak duyarlılığına geliştirmek
 • Vücudunu müziğe uygun kullanabilmesini sağlamak
 • Sanatsal yönlerinin gelişmesini sağlamak
 • Şarkı söyleme becerilerini geliştirebilmesini sağlamak

 ORİGAMİ

 • El ve göz koordinasyon gerektiren hareketleri yapmasını sağlamak
 • Küçük kas gelişimini desteklemek
 • Hayal gücünü kullanarak yeni ürünler oluşturabilmesine ortam sağlamak
 • Belli bir sonuca varabilmek için sabırlı olması gerektiğinin farkına varabilmesini sağlamak
 • Etkinlik sırasında hem kendisini ifade edebilmesini ve karşısındakini anlayabilmeyi sağlamak
 • Soru sormasına ortam sağlamak